– Det har jo til tider vært noen litt forbløffede blikk fra enkelte mannlige ledere fra andre kulturer når de ser hvem som representerer vår bedrift, men utover det har det gått veldig greit, sier Tonje Grøntvedt (29).

Kråkvågingen er nemlig salgssjef i fiskeribedriften Grøntvedt Pelagic AS på Uthaug som er et verdensledende selskap innenfor sild- og makrellprodukter. Selskapet, som har en fabrikk på Kråkvåg og et logistikksenter på Brekstad Vestre, er en del av konsernet Grøntvedt Group. De bygde nylig verdens første «helintegrerte pelagisk food grade proteinmel- og fiskeoljefabrikk», Grøntvedt Nutri, som ligger under samme tak som Grøntvedt Pelagic.

Daglig leder, salgssjef og fabrikksjef i Grøntvedt Pelagic i dialog på kontoret

Familiebedrift: Tonje Grøntvedt er nå, sammen med bror og daglig leder i Grøntvedt Pelagic Alexander Grøtvedt(t.v.), syvende generasjon Grøntvedt som jobber i familiebedriften. Til høyre: fabrikksjef Kenneth Dingen. Alle foto: Børge Solem/Godt Sagt AS.

80 prosent av varene fra Grøntvedt-konsernet går til eksport, og sammen med sine 150 ansatte omsatte bedriften i 2021 for nærmere 700 millioner kroner. Nylig kjøpte Uthaug-konsernet også opp den svenske sildespesialisten Klädesholmen. I følge Finansavisen priset Pareto den gangen Grøntvedt Group til hele 1,15 milliarder kroner.

Syvende generasjon Grøntvedt

Grøntvedt-familien kom til Ørlandet, nærmere bestemt Kråkvåg, på 1800-tallet, og de har drevet både gårdsbruk, fraktefart og fiskebåtrederi. Tonje Grøntvedt er nå, sammen med bror og daglig leder Alexander Grøtvedt, syvende generasjon Grøntvedt som jobber i familiebedriften. Tonje stortrives i rollen som kvinnelig salgssjef i en ellers så mannsdominert bransje.

– Det går veldig bra. Jeg føler ingen form for kjønnsdiskriminering, selv om det selvsagt har vært enkelte sjefer og kunder i utenlandske selskap som har hevet litt på øyenbrynene når de ser at det er en kvinne som representerer vårt selskap i salgsforhandlingene. Også andre kvinner i bransjen har vært noe overrasket når vi møtes over Teams da de stort sett er vant til å møte menn i tilsvarende posisjoner. Utover det har det gått veldig fint.

– Jeg tror nok kanskje det er litt mer utfordrende i den havbaserte fiskeri-industrien. Der er det fremdeles overvekt av menn. Reell og lik mulighet både til å delta i yrket og til å realisere en inntekst- og formuesoppbygging er viktige temaer i arbeidet for å jevne ut kjønnsfordelingen. Rett kvinne eller mann på rett plass tror jeg nok er løsningen på land så vel som til sjøs. Og selv om det fortsatt er flest menn også i den landbaserte fiskeri-industrien, så ser vi jo at stadig flere kvinner nå studerer fag som blant annet fiskehelse. Det er veldig positivt, sier Tonje som begynte i stillingen som salgssjef i mai 2020. Før det arbeidet hun som eiendomsmegler i Trondheim og deretter studerte 29-åringen markedskommunikasjon i New York.

Bærekraftig kjempevekst

Grøntvedt Pelagic ligger gunstig til i nærheten av de store fiskeressursene. Ledelsen i selskapet er også veldig opptatt av at pelagisk industri er en fremtidsrettet næring og at fiskeriet og produksjonen er blant de mest bærekraftige måtene å produsere mat på, både for miljø og klima.

Tonje finner det meningsfullt å jobbe i et selskap som er med på å «fø verden», når hun nå skal være med på å sørge for at selskapet skal nå sine nye og svært så ambisiøse mål. Omsetningen skal nemlig dobles i løpet av to-tre år til 1,4 milliarder kroner og bedriften skal på børs.

– Vi skal effektivisere produksjonen uten at vi tar mer av havets ressurser. Dette gjør vi ved å utnytte 100 prosent av råvarene vi har og løfte de opp i verdikjeden. Vi benytter hele fisken i stedet for bare deler av den. Dette er også veldig i tråd med våre valgte bærekraftsmål og en riktig forvaltning av ressursene. Vi er jo i likhet med alle andre i den blå næringen veldig sårbare med tanke på ressurstilgangen i havet, sier salgssjefen.

Fabrikken til Grøntvedt Pelagic ligger nede ved havnen

Gunstig plassering: Grøntvedt Pelagic ligger gunstig til med fabrikk på Kråkvåg og et logistikksenter på Brekstad Vestre.

Nytt omega 3-firma og økologisk fiskefor

40 prosent av makrellen og silden som tas i land går til mat, mens de resterende 60 prosentene er avskjær som blant annet går videre til Grøntvedt Nutri for produksjon av fiskemel og fiskeolje. Denne produksjonen har i tillegg fått økologisk stempel. I den nye, moderne og nærmest helautomatiserte fabrikken er det kun åtte ansatte, og det er bare én person på hvert skift som styrer hele produksjonen ved hjelp av en iPad.

Tonje Grøntvedt foran familieportrettet og viser frem sild fra Grøntvedt Pelagic

Bestemor: Bestemoren til salgssjef Tonje Grøntvedt, Ragnhild Grøntvedt (med sort pannebånd på bildet bak) jobbet også på fabrikken. Både Ragnhild, som nå er 82, og ektemannen Harald (94) er fortsatt innom fabrikklokalene for å sjekk at alt er OK.

Nå planlegges det også å etablere nok et selskap, som skal få navnet Grøntvedt Pharma. Selskapet skal bruke fiskeressursene til å lage omega 3-kapsler – for øvrig uten ettersmak og tilsetning av syre.

– Etterspørselen etter fiskeolje og omega 3-kapsler er enorm både her i Europa og ikke minst i Asia. Vi spiser mindre omega 3-rik fisk rundtomkring i verden, og det er derfor et stort behov for alternative måter å få i seg de helsefremmende næringsstoffene fra fisk, påpeker 29-åringen fra Kråkvåg.

Historien til Grøntvedt Pelagic

  • Fra 1949 drev familiene Paul Olaf Grøntvedt og sønnene Martin, Olaf og Harald sammen med Ola Grøntvedt og sønnene Oddvar, Lauritz og Ottar familieselskapet Brødrene Grøntvedt. Etter hvert kom også sønnene Paul Martin, Steinar, Bjørn Frode og Bjørnar inn i driften inntil familiene på 80-tallet etablerte sine egne selskaper.
  • I 1983 etablerte Bjørnar Grøntvedt selskapet B.Grøntvedt i Kristiansund N, og noen år senere Grøntvedt & Co som ble starten på den industrielle utviklingen som i dag er selskapet Grøntvedt Pelagic AS.
  • I 2001 fusjonerte Grøntvedt Fisk AS og Grøntvedt & Co AS, noe som resulterte i Grøntvedt Pelagic.
  • I 2016 ble Grøntvedt Pelagic utmerket som «Årets bedrift» fra Ørland Næringsforum, og i 2018 vant selskapet «Sildelagets Markedspris 2018». Juryen la den gangen vekt på at «Vinneren er en bedrift med lange tradisjoner i den pelagiske verden, en nisjeaktør som i årevis har satset på videreforedling, ikke minst i samarbeid med sine kunder – og kunders kunder. De er aktive i forhold til forskning og utvikling og ikke minst: tilpasningsdyktige.»
  • Grøntvedt Pelagic er i dag  verdens største produsent av tønnemarinert sild med en markedsandel i Skandinavia på 90 prosent.

Kilde: Grøntvedt Pelagic