Hele to nystiftede priser ble delt ut av Bjugn Sparebank under Næringskonferansen 2020 i Bjugn kulturhus 15. september.

Næringskonferansen dreide seg i år om hvordan potensialet i Fosen skal bli forløst. På programmet stod blant andre Gjert Ingebrigtsen, Lisbeth Berg-Hansen og flere andre næringslivsaktører som bidro med innsikt og kunnskap om hvordan vi sammen tar næringslivet på Fosen til nye høyder. I tillegg til et spennende program ble det delt ut to nystiftede priser – Torra-prisen og Takeoff Fosen-prisen, til to personer/bedrifter som har bidratt til vekst på Fosen.

Les videre for å se hvem som vant – og hvorfor.

Og tidenes første Torra-pris og Takeoff Fosen-pris gikk til …

Årets vinner av Torra-prisen skaper aktivitet som kommer lokalsamfunnet til gode

Joacim S. Ingolfsen (31) fra Vallersund i Ørland kommune tildeles Torra-prisen for 2020.

Ingolfsen driver tradisjonelt fiske med eget fartøy fra familiens anlegg i Vallersund. Resultatene er gode. I tillegg til fisket har familien modernisert og oppgradert kaianlegget de siste årene, slik at oppdrettsgiganten MOWI kan leie kaiplass. De leverer krabbe til Fosenskalldyr AS tvers over sundet og fisk til COOP Marked Vallersund SA i Sandnesvågen.

Prisen – som er oppkalt etter Torra, sjømerket på Torraskjæret utenfor Vasøya i Vallersund – er på 30 000 kroner. Den tildeles personer eller bedrifter som på forbilledlig vis styrker, utvikler eller markedsfører næringslivet og lokalsamfunnet på Fosen.

– Familien Ingolfsen skaper aktivitet som kommer hele lokalsamfunnet rundt Vallersund til gode. Vi er svært glade for at Joacim vil fortsette arbeidet som hans far Geir påbegynte. Vi håper prisen vil motivere og inspirere til ytterligere vekst – fremtiden er lys på Fosen, sier banksjef Bjarne Beversmark.

FØRSTE TORRA-PRISVINNER: Joacim S. Ingolfsen er tidenes første Torra-prisvinner. Vi gratulerer!

Dette er Torra-prisen
Torra-prisen er en nyopprettet pris i regi av Bjugn Sparebank. Prisen er oppkalt etter sjømerket med samme navn utenfor Vallersund i gamle Bjugn kommune. Det er unikt – bunnfargen er hvit, mens båndet er rødt. I snart 150 år har Torra vist vei langs kysten og markert at sjøfarerne var kommet halvveis langs den norske kyststripa.

Prisen tildeles personer eller bedrifter som på forbilledlig vis styrker, utvikler eller markedsfører næringslivet og lokalsamfunnet i Fosen. Deres innsats er verdifull for innbyggerne og andre aktører i næringslivet. Prisen er ment å være en anerkjennelse av deres innsats og spore til fortsatt vekst og utvikling.

Årets vinner av Takeoff Fosen-prisen skaper hurtig vekst og store overskudd

Avlusningsbedriften Smir AS i Ørland kommune er vinner av Takeoff Fosen-prisen 2020, som deles ut av Bjugn Sparebank og analyseselskapet Bisnode. Prisen hedrer den hurtigst voksende, lønnsomme bedriften på Fosen de siste tre årene, og er på 30 000 kr.

Siden 2017 har Smir AS mer enn tredoblet omsetningen til over 110 millioner kroner. Samtidig er overskuddet vokst til vel 24 millioner kroner. Selskapet eies av Frank Øren fra Kolvereid og Odd Einar Grøntvedt fra Bjugn.

– Smir ble stiftet så sent som i 2016. Siden etableringen har selskapet greid kunststykket å vokse svært hurtig og samtidig skape store overskudd. Dette er unikt – men det sier også mye om hvilke verdier som finnes og skapes langs kysten vår, sier banksjef Bjarne Beversmark i Bjugn Sparebank.

Smir har sitt utspring i selskapet Hydrolicer AS, som fjerner lus fra oppdrettslaks uten bruk av kjemikalier. Gjennom teknologisk nyvinning og produktutvikling i tett samarbeid med industrien har Smir ekspandert kraftig. Det består i dag også av et eget rederi, som kan tilby komplette operasjonelle tjenester til havbruksnæringen.

Bjugn Sparebank har utarbeidet Takeoff Fosen-prisen i samarbeid med Bisnode, et globalt analyseselskap som også står bak den årlige Gaselle-kåringen i regi av Dagens Næringsliv. Totalt 28 selskaper oppfylte kriteriene til prisen.

– De fleste bedrifter har en målsetting om å vokse og å drive lønnsomt for å skape trygge arbeidsplasser og å gi avkastning til eierne. I praksis er det imidlertid en utfordring å kombinere disse to tingene over tid. Det er positivt å se at det er så  mange bedrifter som klarer den utfordringen i Fosen, og vi ønsker spesielt vinneren av Takeoff Fosen-prisen, Smir AS, til lykke med prisen og videre utvikling til glede for lokalsamfunnet, sier fagansvarlig Per Einar Ruud i Bisnode.

Dette er Takeoff Fosen-prisen

Hvilke bedrifter på Fosen vokser så det knaker – uten å tape penger? Det ville vi finne ut av.

Vi ba Bisnode, landets ledende analysebyrå, om hjelp. Foruten å levere kredittvurderinger til landets banker, utarbeider de også den årlige Gaselle-kåringen for Dagens Næringsliv.

Utgangspunktet vårt er aksjeselskap med forretningsadresse i Fosen. De må ha levert godkjente regnskaper for 2017, 2018 og 2019, hatt minst 250 000 kr i omsetning i 2017, minst doblet omsetningen fra 2017 til 2019 og hatt positivt samlet driftsresultat i perioden. De kan heller ikke ha dårlig kredittrating. Vinneren er kåret på bakgrunn av antall ansatte, høyest omsetningsvekst og størst overskuddsprosent.