Fredag 27. mars la regjeringen fram en ny tiltakspakke for små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er rettet mot foretak som taper omsetning på grunn av koronautbruddet.

– Selv om ikke alle detaljene er klare ennå, vil dette trolig være et kjærkomment tiltak for mange av våre kunder. Går alt etter planen, kan bedrifter få penger på konto om allerede to til tre uker, sier Morten Bertelsen, leder for bedriftskunder i Bjugn Sparebank.

Krisepakken innebærer at staten vil dekke en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. 

Ordningen vil ha et omfang på 10 til 20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som benytter seg av ordningen. Regjeringen samarbeider med Finans Norge om en løsning der bedriftene kan søke om støtte på nett og få raskt svar.

– Dette er nødhjelp til bedrifter som har faste kostnader, men ikke lenger inntekter. Målet er å redde arbeidsplasser og unngå konkurser. Nå gjenstår det å se hvordan ordningen blir innrettet, sier Bertelsen.

Detaljene i ordningen skal presenteres fredag 3. april. Da vil vi blant annet få svar på hvilke bedrifter som kvalifiserer til ordningen og hvor mye av inntektsbortfallet som vil bli kompensert.

Regjeringen sier ordningen er basert på sju prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt: Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet: Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig: Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt: De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt. Ordningen skal treffe alle næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel: Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket: Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres: Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Kilde: Regjeringen

Ta kontakt med din rådgiver i Bjugn Sparebank hvis du har spørsmål eller vil diskutere løsninger. Vi strekker oss langt for å hjelpe bedrifter gjennom krisen. www.bjugn-sparebank.no