Sykdom, død og uførhet er skikkelig kjipe ting å forholde seg til når livet ditt bare er fint og fremtiden ser lys ut. Og det er så lett å tenke at «det skjer ikke meg»! Men tygg litt på tanken; ting KAN skje, når som helst, uten at du så det komme. Det er først da det vi kaller «kjærlighetsforsikring» er ekstremt verdifullt. For hvis noe faktisk skulle skje, vil kjærlighetsforsikringer sikre at du eller de du er veldig glad i slipper unna mye bekymring og økonomiske problemer.

Du kjenner sikkert til Hallgeir Kvadsheim, han fra Luksusfellen? I podkasten Pengerådet har han tidligere snakket om at en av hans største kjepphester er livsforsikring, fordi det er bærebjelken i privatøkonomien. Hvis noe skjer, yter velferdsstaten økonomisk bistand, men for de fleste vil det ikke alene være nok når det verste som kan skje skjer – at man blir helt eller delvis ufør eller dør.

Kjærlighetsforsikring er egentlig ulike personforsikringer. De er nyttige både for deg som er ung og alene, som vil sikre at du ikke får økonomiske utfordringer hvis du blir syk, og for deg som har familie og kjære som du vil sikre økonomisk hvis noe skjer deg. Ikke minst for foreldre som vil sørge for at både barn og foreldre ikke får økonomiske utfordringer hvis barnet blir sykt.

Tygg litt på tanken; ting KAN skje, når som helst, uten at du så det komme.

Barne- og ungdomsforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. Den koster kun 188,- kroner per måned, og kan kjøpes allerede fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylte 18 år. Forsikringen gjelder da frem til fylte 26 år.

Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt.

Barn- og ungdomsforsikring vil gjelde:

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter

Hvis du nettopp har fått barn, eller har større barn allerede, er det verdt å sjekke nærmere opp i om dette er en nyttig forsikring å skaffe til dine barn.

Sikre barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.

Uføreforsikring

Det er flere hundre tusen personer i Norge som lever på uføretrygd – omtrent hver 10. av den yrkesaktive befolkningen! Og den største økningen finner vi blant de unge, så selv om du er under 30 vil det være smart å tenke over dette for å sikre deg selv økonomisk hvis du blir ufør.

Tjener du for eksempel normalt 450 000,- i året, vil du tape over 150 000,- hvert år hvis du blir ufør. Det kan være dramatisk for både deg og familien. En uføreforsikring sikrer at du får mer hvis det skjer. Det finnes ulike typer uføreforsikringer, vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilken som passer for deg.

Du kan undersøke hva som kan bli de økonomiske konsekvensene med utgangspunkt i din årslønn her.

Kritisk sykdom

Å bli alvorlig syk vil alltid medføre en vanskelig periode for både deg og dine nærmeste. Da er det deg selv, familien og venner du helst vil ha fokus på. Men for mange vil det dessverre innebære økonomiske bekymringer også. En forsikring ved kritisk sykdom forhindrer inntektstap i en periode hvis du rammes av:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons syndrom
 • Hjerteklaffkirurgi   
 • Organtransplantasjon
 • Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose   
 • Alvorlig brannskade
 • Tap av ben eller arm

Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år. Den gjelder frem til fylte 67 år.

Å bli alvorlig syk vil alltid medføre en vanskelig periode for både deg og dine nærmeste. Da er det deg selv, familien og venner du helst vil ha fokus på.

Død

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør? Det aller viktigste da er å sikre trygghet for familien. Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.

Dødsfallforsikring passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar. Den kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år.

Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske.

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør?

Vi skal hjelpe deg, vi!

Kjærlighetsforsikringer er noe du bør rådføre deg med oss om før du inngår dem, litt fordi det er et litt vanskelig tema, og litt fordi det er vanskelig å vurdere hvilken forsikring en bør velge og hva som er det beste for deg å inngå.

Vi vil gjerne invitere deg til å ta en prat for å finne ut hva du kan gjøre for å være sikker på at økonomien går rundt selv om noe skulle skje. Enten det er for å forsikre deg selv, eller for å sikre de som du er glad i.

Skal vi hjelpe deg med å kartlegge hvilke kjærlighetsforsikringer du bør ha?Kontakt Elisabeth, så finner vi ut av det sammen!

Elisabeth Vik

Rådgiver Privat