– Dette betyr veldig mye for både Fosen videregående og for Ørland-samfunnet som sådan.

Det sier rektor ved Fosen videregående skole, Therese Eidsaune (50), etter at fylkestinget nå har vedtatt at landslinjen for flyfag i Trøndelag havner i Bjugn.

Valget stod mellom Fosen videregående like ved Ørland flystasjon og Ole Vig videregående skole like ved Trondheim lufthavn i Stjørdal. Den nye rektoren ved Fosen videregående, som ble ansatt 1. september i fjor, har gode grunner til å være stolt over at flyfaglinjen til slutt bokstavelig talt gikk inn for landing i Ørland.

Therese Eidsaune Fosen videregående skole

Lagarbeid: – Dette er resultatet av et fantastisk lagarbeid der både politikere, administrasjon og lokalt næringsliv har jobbet veldig bra og tett sammen, sier rektor ved Fosen videregående skole; Therese Eidsaune. Foto: Børge Solem/Godt Sagt.

Eidsaune, som har vært lokalpolitiker for Høyre i en rekke år, var nemlig sentral da etableringen av en flyfaglinje i Trøndelag var oppe til diskusjon ved forrige korsvei – nærmere bestemt i 2013. Den gang var konklusjonen at det ikke var behov for linjen. Noen år senere snudde likevel Forsvaret, med begrunnelse om akutt mangel på flyteknikere. Resultatet var at Regjeringen i fjor bevilget penger til et landslinjetilbud innen flyfag i Trøndelag.

– Fantastisk lagarbeid

Dermed startet kampen om 60 elevplasser innen vg2 flyfag, vg3 flytekniske fag og vg3 avionikerfag mellom de to videregående skolene i henholdsvis Stjørdal og på Fosen. Onsdag 9. mars bestemte fylkestinget seg for at Fosen videregående skole i Bjugn var den skolen som var best egnet til å dekke dette behovet.

– Dette er resultatet av et fantastisk lagarbeid der både politikere, administrasjon og lokalt næringsliv har jobbet veldig bra sammen. Dette knytter skolen tettere til Forsvaret og sivil luftfart, og for Fosen videregående skole betyr det at vi øker antall elever med over 20 prosent fra 274 til 334 elever. I tillegg får vi tilført ni nye årsverk, forteller den nye rektoren og trebarnsmoren som selv har 11 års fartstid ved Fosen videregående skole, derav åtte år som avdelingsleder.

Therese Eidsaune

Ny rektor Fosen videregående skole: Therese Eidsaune. Foto: Børge Solem/Godt Sagt

I tillegg har 50-åringen fra Stjørna i Indre Fosen vært rektor ved voksenopplæringen på Ørland flystasjon der 40 prosent av fremtidens flyteknikere i Forsvaret skal jobbe.

Store investeringer

Nå skal det investeres store summer i tilknytning til den videregående skolen i Bjugn – deriblant en helt ny flyhangar til 70 millioner kroner, i tillegg til innkjøp av kostbart utstyr til nærmere 30 millioner kroner, riktignok med støtte fra Forsvaret.

– Vi må blant annet ha både et helikopter, et militært jagerfly og et sivilt passasjerfly som elevene kan øve seg på, sier rektor ved Fosen videregående skole, Therese Eidsaune. Hun tror at etableringen av flyfaglinjen vil få mange positive ringvirkninger.

– Dette vil styrke veksten både i folketallet og elevtallet i regionen, og tilbudet vil også gi grobunn for ny næringsvirksomhet. Blant annet så har Kongsberg Gruppen nå planer om å etablere seg enten på Ørland eller på Rygge, påpeker rektor Eidsaune.

– Betyr mye for næringslivet

Fosen-rektoren får støtte av leder av Bjugn Næringsforum, Tor Langvold.

– Ja, dette vil bety mye for næringslivet her oppe samt for fremtidig bosetting og for alle privatpersoner som leier ut hybler til elevene. Her får vi tilført mye ny kompetanse og vi får en tettere integrasjon mellom utdanning og næringsliv. Dette er jo dessuten et utdanningstilbud som er nært knyttet opp til et jobbtilbud i samme område, slik at vi slipper at elevene forlater Fosen når de er ferdig utdannet. Og de som blir utdannet ved flyfaglinja får dessuten en kompetanse som det helt sikkert også er behov for i andre industrier og bedrifter i regionen vår, påpeker Langvold.

Tor Langevold

Betyr mye: – Det er liten tvil om at etableringen av flyfaglinjen på Fosen videregående skole vil bety mye for både næringslivet og for fremtidig bosetting i regionen, sier leder i Bjugn Næringsforum; Tor Langvold. Foto: Privat

– Det er også gledelig at lokalt næringsliv støtter opp om dette tilbudet, og blant annet har Bjugn Sparebank tilbudt seg å bekoste arkitekttegningene av den nye hangaren, påpeker lederen av Bjugn Næringsforum.