Ketil Jensen har lang tid bak seg som deltaker i det lokale næringslivet, både fra dagligvarer og sportsartikler. I dag er han kunderådgiver for bedriftsmarkedet i Bjugn Sparebank, noe som gir han mer enn nok å bite bedriftstennene sine i. Han er godt forberedt for å kunne gi sine kunder gode råd når de er på besøk eller over telefon. Ofte hender det at også nye bransjer dukker opp og vil ha litt hjelp av banken.

– Da gjelder det å innhente informasjon. Ofte ligger det godt stoff på nettet om den aktuelle bransjen. Det hender også at jeg kontakter noen som driver med det samme. Og da kan vi møte bedre rustet til å diskutere muligheter for nyetableringen, forteller Ketil.

Ofte er ideen god, mener Ketil. Men den må finpusses litt.

Viktig med en plan

Ketil har noen enkle tips for nyetablerere som ønsker banken med på laget:

– Vi ønsker at de setter opp en liten plan med tanker om hvordan det skal gå de første årene, og med hvilke resultater de forventer.

Banken ønsker at de som skal etablere seg skal ha et forhold til tallene selv, så de overlater det meste av dette arbeidet til dem.

– Det er jo de som skal drifte det – ikke banken. Flere har fått hjelp av andre med kompetansen før de kommer hit.
– Og da er det bare å trykke på JA-knappen og lånesøkeren kan kjøpe kaviar og champagne og alle pilers mor peker rett mot himmelen …?

Ketil er ikke helt enig i det resonnementet.

Må være nøye med detaljene

Ofte er ideen god, mener Ketil. Men den må finpusses litt, utvikles litt mer og en del ting må komme på plass. Det kan være leie av lokaler, ansettelse av riktige folk eller et investeringsbudsjett og oversikt over driftskostnader.

– Så det er lettere å si nei?
– He-he, absolutt ikke. Dette er ofte mennesker som vil noe og de må vi prøve å ta vare på. Vi må bare være sikre på at dette er skikkelig gjennomtenkt. Du må ikke glemme at vi virkelig ønsker at våre kunder skal få det til.

Vanskelig å si ”nei”

Ketil innrømmer at det kan være vanskelig å si nei når de er nødt til det. Men dét er jo en vurdering kundene må ta.

- Det er alltid vanskelig å si nei. Men vi gjør det innimellom. Vi skal jo forvalte innskyternes penger og midler. Dessuten har vi krav på oss fra Finanstilsynet.- Og hva vil tilsynet?- De krever at vi har en forsvarlig bankdrift.

Og det har Bjugn Sparebank. Driften er like sindig som trøndere flest.

Ansikt til ansikt

Ketil ønsker at folk er forberedt når de møtes. Det kan være når de søker om midler til oppstart eller at de ønsker å utvide driften.

– Får vi tankene oversendt på forhånd, kan vi også forberede oss. Da blir kvaliteten på møtet bedre. Ellers er det jo slik at inntrykket vi har fått skriftlig kan endre seg når vi sitter ansikt til ansikt.

Å drifte en næringsvirksomhet i dag krever mye innsats og tid. Og veldig ofte er det mennesket eller menneskene bak ideen som bidrar til at en virksomhet går bra.

– Ja. Tar vi en oppfølgingssamtale etter at virksomheten har fått opp farten, merker vi fort om kunden har ståltro på det de driver med. Der vi kommer med noen vink og korrigeringer, er det bare for å få enda mer fart i propellen.

Komprimert landbruk

De bransjene som nå topper lånesøknadene i banken er bygg og anlegg, samt næringseiendom. Sistnevnte dreier seg for det meste om hus som bygges eller omgjøres og som leies ut eller selges til privatboliger eller forretningsvirksomhet.

– Hva med landbruk?
– Ja … Der er det flere som slår seg sammen og rasjonaliserer. Landbruket har blitt mer komprimert enn det var tidligere. Og det ser ut til at de klarer seg bra.

Det er nok mange som har en lysende idé for hvordan de skal starte opp en egen bedrift. Vi spør Ketil hvordan er det hvis noen starter opp en virksomhet og innrømmer at de vil bruke utlendinger på turistvisum og betale under halvparten av vanlig tariff.

– Vi ville aldri bli med på å finansiere en slik virksomhet det. Er du gæern?

Mye ugjort

Ketil er i nærheten av å bli hissig. Her er han beinhard med både sine egne og bankens holdninger.

– Vi skal alltid – absolutt alltid – holde oss til gjeldende lover og regler. Og klarer ikke virksomheten å betale tariff til sine arbeidere, så er det ikke liv laga.

Ærlighet og samfunnsbidrag bygger landet vi er så glade i. Og vi har fremdeles mye ugjort. Veldig mye. Og Bjugn Sparebank vil gjerne være en god bidragsyter på den dugnaden.

Har du en gründer i magen som du ønsker å sette til livs?Kontakt Ketil for råd og hjelp til det finansielle.

Bilde av rådgiver Ketil Jensen

Ketil Jensen

Rådgiver bedrift