Fra og med 1. april 2020 må du betale moms uansett pris på varer fra utenlandsk nettbutikker. Import av varer med verdi under 350 kroner vil altså ikke lenger være fritatt for merverdiavgift. 

Samtidig trenger du ikke lenger betale toll på klær som koster under 3000 kroner. Det betyr at prisen på klær fra utlandet kan blir lavere enn det den er i dag.

1. januar i år ble 350-kronersgrensen fjernet for import av mat og drikke samt for restriksjonsbelagte og særavgiftspliktige varer. Fra 1. april trer altså denne regelen også i kraft for andre varer. Dette gjøres for å minske konkurranseulempen som norske butikker har hatt som følge av at netthandel for småbeløp i utenlandske nettbutikker har sluppet avgifter.

Se regneeksempel lenger ned i saken.

Samtidig opphører Postens tollbehandling og fortollingsgebyr på varer kjøpt på nettet fra utlandet. Når det gjelder tollbelagte varer som klær og sko, skal det også der betales moms fra første krone, men fra og med 1. april slipper man toll på varer som klær og sko opptil 3000 kroner ink. frakt.

Billigere klær

Det betyr at det kan bli billigere å kjøpe klær fra utenlandske nettbutikker sammenlignet med norske butikker, fordi man ikke betaler toll eller fortollingsgebyr lenger.

Det innføres samtidig en forenklet ordning for å betale merverdiavgift, der det er nettbutikken som blir ansvarlig for å registrere seg i et register og kreve opp merverdiavgiften for varer med verdi opptil 3000 kroner. Som forbruker får du da oppgitt pris inkludert merverdiavgift før du betaler i nettbutikken. Utenlandske nettbutikker kan velge å registrere seg i en forenklet ordning (VOEC – VAT On E-Commerce), så hvis du handler fra utlandet kan du se etter dette på nettsiden du handler fra for å vite om du forhåndsbetaler merverdiavgiften eller ikke. Det er planlagt at Skatteetaten skal komme med et register over registrerte nettbutikker på sine nettsider.

Slipper tollbehandling

Den nye ordningen skal sikre at merverdiavgiften på varer under 3000 kroner blir betalt i nettbutikken. På den måten unngår man tollbehandling når varene ankommer Norge.

Det betyr at nettbutikker og portaler som Wish, Amazon og eBay betaler inn merverdiavgiften på pakker med varer med totalverdi på under 3000 kroner direkte til staten, og at pakken da ankommer Norge ferdig fortollet uten ekstra kostnader for deg.

* Varer som i dag er fritatt for merverdiavgift, som for eksempel bøker, vil fremdeles være fritatt for merverdiavgift.

* For varer med verdi over 3000 kroner vil merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll bli beregnet og ilagt når varen passerer grensen til Norge. I praksis vil fraktselskapet kunne beregne og betale avgiftene på vegne av deg. Det vil sannsynligvis påløpe et gebyr fra fraktselskapet for dette. I Postens tilfelle benyttes det ordinær fortolling som er på 299 kroner.

Kilder: Skatteetaten/Posten/Tolletaten


Eksempler på hvordan de nye reglene kan påvirke totalsummen ved netthandel i utenlandske butikker:

TELEFONDEKSEL

Før:

Pris på vare: 199 kroner

Frakt til Norge: 69 kroner

Sluttsum: 268 kroner

 

Fra 1. april 2020:

Pris på vare: 199 kroner

Frakt til Norge: 69 kroner

Moms (25 %): 67 kroner

Sluttsum: 335 kroner

67,- kroner mer 

JAKKE

Før:

Pris på vare ink. frakt: 2999 kroner

Toll (10,7 %): 320,89 kroner

Merverdiavgift (25 %): 829,97 kroner

Fortollingsgebyr: 149 kroner

Sluttsum: 4298,87 kroner

 

Etter 1. april 2020:

Pris på vare ink. frakt: 2999 kroner

Toll: 0 kroner

Merverdiavgift (25 %): 749,75 kroner

Fortollingsgebyr: 0 kroner

Sluttsum: 3748,75 kroner

550,12 kroner mindre