Det er den tiden av året igjen! Fikk du igjen på skatten, eller ble det baksmell?

Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd får skattemelding 4. april. Selv om det kan være fristende å la det gå sin gang uten å sjekke gjennom den, er det penger å spare hvis du gjør en aldri så liten innsats. Det er faktisk mange som har litt å tjene på å sjekke ordentlig igjennom skattemeldingen sin!

Sjekk skattemeldingen din innen 30. april – det kan lønne seg!

Feil skjer, faktisk!

Det er opp til hver enkelt å sørge for at tallene i skattemeldingen er riktig. Ofte er denne informasjonen sendt inn fra arbeidsgiver, banker, forsikringsselskaper og så videre. Selv om det som regel er korrekt, kan det ha oppstått feil. I verste fall fører det til unødvendig tilleggsskatt, og du kan gå glipp av fradrag som gir deg penger igjen.

Har du barn under 12 år?

Økonomien og livssituasjonen din har stor betydning for hvilke fradragsmuligheter du har. For eksempel har du rett på foreldrefradrag dersom du har barn under 12 år. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skolefritidsordning og kjøring til og fra disse, dersom det utgjør en omvei til jobb.

For deg som sparte i BSU i fjor

Er du ung og sparer i BSU har du krav på et fradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du hele maksbeløpet på 25 000 kroner kan du altså få et fradrag på 5000 kroner. Dette forutsetter imidlertid at du har hatt en skattepliktig inntekt på mer enn 74 650 kroner, og betalt inn forskuddstrekk.

Foreldre med barn under 12 år kan få igjen for utlegg til barnehage, barnevakt og SFO.

Andre eksempler hvor du kan ha krav på fradrag

Det er flere andre ting som kan være fradragsberettiget, så det kan spesielt være lurt å sjekke opp om du kan få fradrag for:

  • lang reisevei til jobben (pendling)
  • kjøp av bolig
  • utleie av bolig
  • hvis du er gift/samboer, eller har separert eller skilt deg
  • kommunale avgifter
  • forsikring
  • eiendomsskatt

Hvis du lurer på hvilke fradrag du kan ha rett på er Skatteetatens nettsider et lurt sted å starte. Du kan også prøve fradragsveilederen for å få oversikt over hvilke fradrag du kan ha rett på.

Da er det bare å sette i gang! Du har hele april på deg, og en kvelds arbeid kan gi deg mye tilbake.

Begynne å spare i BSU? Her er noen gode råd!